Club Blog

Full SFL D2 details available on our website

Did you know you can check the latest fixtures and results on our website? Have a look here:- http://www.stkevinsgfc.ie/2017-senior-football-league-division-2/

Badminton Night!! Thursday 22nd – 8.30pm

Reminder – After last weeks successful Badminton night in our Club hall we’ll be there again tonight (Thursday 22nd) at 8.30. Over 35’s and all abilities welcome!!

Lá na gClub – Family Day, St Kevin’s, Sat July 1st

Our Lá na gClub Family Day – Saturday 1st July. We plan to have a mini blitz, Tug-o-war, BBQ, Face Painting, Family Relay. Cíc Fada, Games and Races – ALL WELCOME. Live music planned for the Club Rooms after!

See it on Facebook here

Kildare V Meath – Saturday 17th 7pm

Not going to the game, fancy a night out? We’ll have the game LIVE in our Clubrooms this Saturday followed by live music!

Head to St. Kevin’s for a night of football, music and craic! #TheSaintsKildare

Cruinniú poiblí – 13ú Meitheamh – Scaip an scéal / Spread the word far and wide!


Chuir Sult na Sollán, grúpa cultúrtha agus teanga atá bunaithe sna Solláin, tús le próiseis pleanáil teanga le cúpla mí anuas, an chéad uair go ndearnadh a leithéid i gCo. Chill Dara. Tá Sult na Sollán thart ar leathbhealach tríd an próiseis anois, tar éis dóibh cuid ceardlannna a eagrú le scoileanna éagsúla, cumainn CLG, craobhacha Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Comhairle Contae Chill Dara, agus An Garda Síochána mar shampla. Tá siad ag obair anois ar phlean teanga cúig bliana don Ghaeilge sa chontae a chur le chéile, agus tá sé i gceist acu creathlach an phlean seo a chur i láthair ag cruinniú poiblí ar 13 Meitheamh sa Bridgewater Inn, Na Solláin idir 8 go 9.30i.n. Is é an sprioc atá acu ná an plean teanga iomlán a fhoilsiú ar ball sa bhliain 2017.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an gcruinniú poiblí seo agus bheimis buíoch dá bhféadfá an scéal a chur ar aghaidh tríd cairde agus comhghleacaithe, tríd na meáin soisialta &rl. Cruinniú dátheangach a bheidh ann, idir Gaeilge agus Béarla. Beidh míle fáilte romhat!

Ar son CLG, Nás na Ríogh, beidh Pop-up Gaeltacht ar siúl acu oíche amárach (Dé Céadaoin) ag 7pm.


Sallins-based cultural and Irish language group, Sult na Sollán, started an Irish language planning process for Co. Kildare, in recent months, the first time that it has ever been done in the county. Sult na Sollán is about half-way through the process now, after recent workshops with various schools, GAA clubs, Comhaltas Ceoltóirí branches, Kildare County Council and An Garda Síochána for example. They are now working on putting together a five-year language plan for the Irish language in Co. Kildare, and are planning to present the bones of this plan at a public meeting on 13th June in The Bridgewater Inn, Sallins – 8 to 9.30pm. It is their intention to publish the language plan, in full, later in 2017.

We would like to invite you to attend this public meeting and we would be grateful if you could pass the word to friends and colleagues, via social media etc. The meeting will be conducted bilingually between Gaeilge and English. Bheadh míle fáilte romhat – You will be more than welcome!

On behalf of Naas GAA, they are holding a Pop-up Gaeltacht tomorrow (Wednesday) at 7pm.

Ádh mór,

Siobhain Grogan, Oifigeach Gaeilge, Sult na Sollán

Tuairisc: Cill Dara V Laois

Tuairisc: Cill Dara V Laois

Tháinig an lá mór i ndeireadh na dála. Cill Dara in aghaidh Laois i bPáirc Uí Chonchúir, Tulach Mhór ar an 4ú Meitheamh. Is séasúr de codarsnacht mhór ar an dá foireann a tá i gceist – Cill Dara ag dul go Roinn 1 agus Laois go Roinn 4.

The big day finally arrived. Kildare against Laois in O’Connor Park, Tullamore ón the 4th June. It has been a season of great contrast for the two teams this year – Kildare moving to Divison 1 and Laois to Division 4.

Ní raibh ach athrú amháin ar fhoireann Laoise ón gcoicís seo caite agus ón tús cluiche a ghluaiseann ar aghaidh go tapaidh a bhí againn. Ós comhair lucht féachana 7,477 daoine, scóráil Donie Kingston ó Laois cúl álainn ach níor tháinig aon scaoll ar Cill Dara. Tar éis sé noiméid bhí na foirne ar comhscór maidir le pointí ó Kevin Feely, Cathal McNally agus Mark Donnellan. Tar éis fiche nóiméid bhí an lámh in uachtar ag Cill Dara sa chluiche seo agus bhí fhios againn nach mbeadh Laois ábalta teacht ar ais.

Laois had only one change to the team from a fortnight ago and from the start we had a fast-paced game. In front of a crowd of 7,477 people, Donie Kingston from Laois scored a great goal but Kildare didn’t panic. After 6 minutes the teams were level thanks to points from Kevin Feely, Cathal McNally and Mark Donnellan, After 20 minutes Kildare had the upper hand and we knew that there was nó way back for Laois.

In iomlán scóráil Daniel Flynn 1 – 03 chun dul go dtí an chéad babhta eile i bpáirc Uí Chonchúir Tulach Mhór ar an 17ú Meitheamh ag 7 i.n. in aghaidh an Mhí. Is cúis áthais 1 – 21 a scóráil in aon cluiche agus chuaigh an lucht féachana abhaile le meangadh mór millteach.

In total Daniel Flynn scored 1 – 03 to go into the next round against County Meath in O’Connor Park, Tullamore on the 17th June at 7pm., To score 1 -21 in any game is a reason to be happy and the spectators went home with a great big smile.

With thanks to Lorcán (Achadh Mhórdha)